Съобщение до медиите от Компанията за услуги за сигурност ВИП Секюрити