Съдът на Европейския съюз постанови, че сечта в Беловежа, една от най-старите гори в Европа, е незаконна