СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИЯТ ПУЛМОЛОГ ПРОФ. ЛЕОНАРДО ФАБРИ ОБУЧАВА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРИ