СТОТИЦИ ДЕЦА СЕ ПОДГОТВИХА ЗА УЧИЛИЩЕ СЪС ЗАБАВНИ ИГРИ НА „LIDL НЕДЕЛЯ В МУЗЕЙКО“