СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В „СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД