СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРИРОДНИ ПОЖАРИ С ПРИДРУЖАВАЩ РИСК-РЕГИСТЪР НА ФАКТОРИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ