СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРЪВТА