SOHO представя 50 автора на третото зелено издание на SoBAZAAR на 23 и 24 април