С проект за 3,75 млн. лева Община Пловдив създава нова материална база за деца в риск