С официална церемония откриват 3 нови социални центрове, изградени по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“