С лекции на топ експерти стартира обучението в магистърската програма „Кръгова икономика“ във Варна