С филма „След въглищата“ WWF търси алтернативи за миньорските общности в Югозападна България