Рядка руска есетра, уловена и върната в Дунав, носи нова надежда