Ролята на хората и ефективната комуникация в дигиталната ера ще бъде все по-важна за бизнеса