Родители и педагози обсъждат проблеми на образователната интеграция в община Правец