Реколта от спомени и мъдрост: филм, създаден от младежи