Разширяване на възможностите за спорт на хора с увреждания в Габрово