Ръст на инвестиции в медицинските заведения в България