Ръководство “Зелена пътека“ в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни