Радостина Николова ще представи в Читалище.то първите у нас учителски помагала за работа с неизучаван текст