Работилница „Абстрактно“ изкуство и базар за размяна на употребявани вещи в ПГТ "Васил Берон" гр. Велико Търново.