Работен семинар в подкрепа на кариерното развитие на ученици и учители