РЕЗЮМЕТА ОТ ИНТЕРВЮТА С УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ“