Психологът Росица Георгиева: Чрез агресията децата изразяват липсата на любов