Проведе се първият открит урок за безопасна учебна среда