Проучване хвърля нов поглед върху влиянието на дневната светлина върху хората