Професионални треньори на социални умения ще определят кой е по-добър по дух, ум, сърце и тяло.