Професиите на бъдещето, свързани с новите технологии, вече са професии на настоящето