Проект за спорен ВЕЦ край Рилския манастир остана без финансиране