Проект ще оценява подкрепата за личностното развитие на децата и учениците от Софийска област