Проект Математика и Мотивация - Пилотно тестване на електронната платформа