Проект INNOVENTER дава своя принос в организиране на разширен цикъл за дистанционно обучение и създаване на мрежа за обучително сътрудничество по социално предприемачество