Проект Desiree Gas възстановява до 30% от разходите за газификация на дома