Пробегът на мира тази година преминава през България виртуално