Приключи проектът на Стар Нейлз - България за подобряване на перспективите на заетост на безработни