Приказният герой Боцко помага на деца, болни от хемофилия, да разберат и приемат заболяването си