При изключителен интерес от страна на учениците преминаха обучителните семинари за превенция от възникване на горски пожари