Преводачът Победа Милева и писателят Мимо Гарсия със специален музикален поздрав