Пресконференция в община Рила - приключване на проект