Пресконференция по повод успешното приключване на проект „Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех“