Представители на туристическия сектор в регион София научиха за спецификите на екологичната мрежа Натура 2000 в областта