Представители на Норвежкото бизнес училище пристигат на работно посещение във Варненския свободен университет