Представиха „Бъдители“ пред ученици, учители и студенти