Председателят на ОбС-Пловдив Савина Петкова и доц. д-р Невен Енчев раздадоха „Топъл обяд“