Предизвикателствата, свързани с навлизането на онлайн технологиите, ще растат експлозивно