Предизвикателен, вълнуващ и успешен финал на Скайрънинг Сезон 2019