Пречки пред изпълнението на политиката в областта на енергийната ефективност