Практически материали за преподаватели по проект UP2B: Повишаване на нивото на училищното образование чрез обвързване с европейско гражданство и професионална реализация