Повишаване на нивото на училищното образование чрез обвързване с европейско гражданство и професионална реализация