Повечето европейци не намират газа и ядрената енергия за устойчиви енергийни източници, сочи проучване на WWF